Podręcznik matki Polki

„Praktyczna książka kucharska” Lucyny Cukierman ukazała się w Izraelu prawdopodobnie w latach 50. Dokładnej daty wydania stopka redakcyjna nie podaje – dowiadujemy się natomiast, że wydawca to Nowiny, telawiwski adres: Nachmani 53, a za druk odpowiada firma HaDfus HaHadasz. We wstępie adresowanym do nowo przybyłych kobiet z Polski czytamy: „Obowiązkiem każdej dobrze myślącej kobiety jest zaznajomić się dokładnie z wiadomościami z dziedziny gospodarstwa domowego, tak w części teoretycznej jak też w praktycznej – aby przez racjonalne odżywianie rodziny dać ojczyźnie zdrowe pokolenie. Kraj nasz jest młody, każda kobieta chcąc pomóc w jego budowie, rozpocząć musi to dzieło od siebie, od przygotowania się odpowiedniego do wielkości zadania”. Notatki na stronach książki spisane zostały ręką właścicielki książki, pani Krystyny Carmi. 

Autor